Kontakt

Jacek Prześlakowski – Kierownik Projektu

Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
Tel. (22) 630 96 87, 630 96 68, fax: (22) 827 73 45
e-mail: laboratorium@kig.pl