Grupa docelowa

Grupę docelową, zgodnie z wymogiem pkt. 1.2 Regulaminu konkursu, stanowią PRZEDSIĘBIORCY, w tym potencjalni i aktualni Beneficjenci FE:

I GRUPA – mikro i małe przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 pracowników, nie posiadające znaczącego doświadczenia w realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz współpracy z jednostkami naukowymi, zainteresowane w pierwszej kolejności realizacją projektów inwestycyjnych o skali nie większej niż 10 mln PLN, o dużym, niewykorzystanym potencjale wzrostowym i eksportowym, z brakiem doświadczenia w realizacji projektów dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich, bez wyspecjalizowanych działów i strategii finansowania zewnętrznego dla realizacji celów rozwojowych, najczęściej rozwijające się w sposób organiczny, zachowujące elastyczność względem warunków rynkowych;

II GRUPA – średnie i duże przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 50 pracowników, o wyższej kulturze organizacyjnej i proceduralnej, mniejszej elastyczności rynkowej, ugruntowanej pozycji i rozpoznawalności regionalnej, krajowej i zagranicznej, z doświadczeniem w realizacji przedsięwzięć badawczo-rozwojowych i współpracy z jednostkami naukowymi, posiadające naturalną zdolność i predyspozycje do zewnętrznego finansowania celów rozwojowych i finansowania przedsięwzięć badawczo-rozwojowych.

Powyższy podział na grupy pozwoli z jednej strony na zagwarantowanie dostosowania przekazywanych przez trenerów treści do potrzeb uczestników szkoleń, a z drugiej strony na efektywniejsze przeprowadzenie szkoleń – po 10 reprezentowanych podmiotów w każdej z grup.