E-Learning

Projekt realizowany jest  zgodnie ze stosowaną i sprawdzoną autorską metodyką ZSOD (Zintegrowany System Oddziaływań Dydaktycznych) prowadzenia działań edukacyjnych, łączącą
w spójną merytorycznie całość tradycyjne formy edukacyjne (spotkania stacjonarne) i nowoczesne formy edukacyjne (e-learning).

Metodyka ZSOD łączy trzy główne zadania:

 • Wyrównanie poziomu wiedzy uczestników szkoleń w celu zagwarantowania efektywności czasowej na warsztatach stacjonarnych. Środkiem realizacji tego celu jest serwis edukacyjny wraz z opracowanymi szkoleniami w formule e-learning.
 • Nabywanie praktycznej wiedzy podczas warsztatów stacjonarnych oraz konsultacji indywidualnych: ćwiczenia podczas warsztatów, w bezpośrednim kontakcie z trenerem skupiającym się na omawianiu pogłębionych treści merytorycznych dotyczących danego programu. Trenerzy będą prowadzili również konsultacje dla uczestników warsztatów.
 • praktykowanie nabytych umiejętności. Przejście zaplanowanego cyklu szkoleń nie kończy procesu szkoleniowego. Uczestnik szkolenia, po zaliczeniu testu końcowego, uzyskuje dostęp do Bazy wiedzy umożliwiającej dalsze kształcenie (wideo wykłady, webcasty), szkolenia e-learning, bibliotekę elektronicznych interaktywnych praktycznych wskazówek w zakresie aplikowania o środki unijne w ramach konkretnych programów, studia przypadku prezentujące dobre praktyki i przykłady sukcesu przedsiębiorców wprowadzających innowacyjne rozwiązania w swoich produktach i oferowanych usługach, a także przykłady udanej współpracy przedstawicieli firm i nauki oraz dostęp do bazy pytań i odpowiedzi, a także możliwość zadawania pytań innym uczestnikom i/lub trenerom prowadzącym (interakcja i współpraca pomiędzy uczestnikami)

Każdy uczestnik otrzyma dostęp do materiałów edukacyjnych, po wypełnieniu elektronicznej ankiety zgłoszeniowej uzyskując indywidualny login obowiązujący w trakcie całej ścieżki edukacyjnej. Po uzyskaniu loginu uczestnik będzie przekierowywany do wypełnienie elektronicznego testu wiedzy początkowej (PRE), którego zakończenie uruchomi dostępy do programu edukacji zdalnej (szkoleń e-learning).

Materiały e-learningowe obejmują następujące kwestie:

 • ogólne zasady na jakich organizowane są konkursy (harmonogramy, ogłoszenia, rodzaje publikowanych dokumentów, instrukcje, wytyczne)
 • ustalenie katalogu pojęciowego dla powyższych konkursów (definicja beneficjenta, wnioskodawcy, kosztu kwalifikowalnego, zasady konkurencyjności, itp.), w sposób szczególny potraktowane zostaną aspekty związane z innowacyjnością (m.in. podręcznik Oslo Manual) oraz B+R (m.in. podręcznik Frascati Manual)
 • wskazanie obszarów wsparcia właściwych dla przedsiębiorców, zgodnych z katalogiem programów operacyjnych wchodzących w skład oferty Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020 (bez wskazania szczegółowych informacji, a jedynie ich ogólny zarys):
  • projekty badawczo-rozwojowe
  • projekty inwestycyjne
  • inne projekty:
   • szkolenia
   • internacjonalizacja
   • OZE I efektywność energetyczna
   • ochrona własności przemysłowej
  • usługi doradcze
 • wskazanie ogólnych zasad dotyczących poziomów dofinansowania, limitów, przepisów dotyczących pomocy de minimis oraz innych rodzajów pomocy zgodnych z art. 107 i 108 TFUE
 • wskazanie ogólnych zasad związanych z realizacją projektu i osiągnięciem jego celów (wskaźniki, okres trwałości itp.)

Szkolenia zdalne dedykowane dla województw: